mar 092013
 

Nu finns en ny karta över ett tidigare ej kartlagt område mellan Ursand och Timmervikskartan. Se bild på del av kartan. Höjder, grönt och gult är skapat helt automatiskt från laserskannat material med hjälp av ett program som heter Karttapullautin och ingen rekognosering har gjorts i skogen. Från långpass vet vi att det finns en hel del fina hällmarker i området med gles skog uppe på höjderna. Kartan är fri att använda för den som vill, även om det är tveksamt om den går att använda till teknikträning. Hör gärna av er med synpunkter om ni varit ute och sprungit på den.

Ni som har tillång till ocad kan ladda ner ocad-filen, ursand-timmervik.ocd. Man måste lägga till tre bilder med grönt och gult (vegetation1.jpg, vegetation2.jpg, vegetation3.jpg). Spara alla filer i samma mapp så borde de öppnas automatiskt.
Områden med små gula områden borde vara väldigt gles skog med en hel del berghällar och andra gläntor. Jämför man med områden som rekognoserats på vanligt sätt blir det lite mer grönt på denna automatiskt genererade karta. Notera att tomtmark bara är redovisat vid ett par hus och att det kan finnas gott om annat som borde vara med på kartan.

  Inga kommentarer till “Ny karta i jungfruliga marker”