Älghorns historik

 
Segrare 2021 – 2003 Segrare 2002 – 1985  
  2002 Lina Larsson  
  2001 Tommy Andersson  
2021  Liam Hogedal 2000 Tommy Andersson  
2020 Liam Hogedal 1999 Birgitta Stenström  
2019  Jenny Nyman 1998 Birgitta Stenström  
2018  Tommy Andersson 1997 Birgitta Stenström  
2017  Tommy Andersson 1996 Birgitta Stenström  
2016  Liam Hogedal 1995 Birgitta Stenström  
2015 Jenny Nyman  1994 Stefan Jonsson  
2014 Jenny Nyman  1993 Tommy Andersson  
2013 Britta Sahlin  1992 Tomas Jonsson  
2012 Birgitta Stenström 1991 Stefan Jonsson  
2011 Britta Sahlin 1990 Tomas Jonsson  
2010 Peter Cederberg  1989 Tomas Jonsson  
2009 Peter Cederberg 1988 Tomas Jonsson  
2008 Peter Cederberg 1987 Birgitta Stenström  
2007 Peter Cederberg 1986 Tomas Jonsson   
 2006 Britta Sahlin 1985 Tomas Jonsson   
 2005 Sofia Salomonsson    
 2004 Lina Larsson    
 2003  Julia Thorén    
     
Uträkningsformeln 2002-1985  
Seger = (60*deltagarfaktor)För vidare plac:vid banl.:
>8km  =(60-tidsdiff.) * deltagarfaktor
6-8km  =(59-tidsdiff.) * deltagarfaktor
4-6km  =(58-tidsdiff.) * deltagarfaktor
<4km  =(57-tidsdiff.) * deltagarfaktorTidsdiff: varje påbörjad halvminut efter segrartiden ger -0,5pDeltagarfaktor: beroende på antalet startande i klassenHerrar:

Antal startande 1-10 11-25 >25
Deltagarfaktor 0,8 0,9 1,0

Damer:

Antal startande 1-5 6-15 >15
Deltagarfaktor 0,8 0,9 1,0

Samtliga dag och nattävlingar räknas. (ej kavle)

Vid flerdagarstävlingar räknas varje etapp som en tävling

De 10 bästa poängen ger totalpoängen.