Älghorns historik

 
Segrare 2018 – 2003 Segrare 2002 – 1985  
  2002 Lina Larsson  
  2001 Tommy Andersson  
2018  Tommy Andersson 2000 Tommy Andersson  
2017  Tommy Andersson 1999 Birgitta Stenström  
2016  Liam Hogedal 1998 Birgitta Stenström  
2015 Jenny Nyman 1997 Birgitta Stenström  
2014 Jenny Nyman 1996 Birgitta Stenström  
2013 Britta Sahlin 1995 Birgitta Stenström  
2012 Birgitta Stenström 1994 Stefan Jonsson  
2011 Britta Sahlin 1993 Tommy Andersson  
2010 Peter Cederberg 1992 Tomas Jonsson  
2009 Peter Cederberg 1991 Stefan Jonsson  
2008 Peter Cederberg 1990 Tomas Jonsson  
2007 Peter Cederberg 1989 Tomas Jonsson  
 2006 Britta Sahlin 1988 Tomas Jonsson  
 2005 Sofia Salomonsson 1987 Birgitta Stenström  
 2004 Lina Larsson 1986 Tomas Jonsson  
 2003  Julia Thorén 1985 Tomas Jonsson  
     
Uträkningsformeln 2002-1985  
Seger = (60*deltagarfaktor)För vidare plac:vid banl.:
>8km  =(60-tidsdiff.) * deltagarfaktor
6-8km  =(59-tidsdiff.) * deltagarfaktor
4-6km  =(58-tidsdiff.) * deltagarfaktor
<4km  =(57-tidsdiff.) * deltagarfaktorTidsdiff: varje påbörjad halvminut efter segrartiden ger -0,5pDeltagarfaktor: beroende på antalet startande i klassenHerrar:

Antal startande 1-10 11-25 >25
Deltagarfaktor 0,8 0,9 1,0

Damer:

Antal startande 1-5 6-15 >15
Deltagarfaktor 0,8 0,9 1,0

Samtliga dag och nattävlingar räknas. (ej kavle)

Vid flerdagarstävlingar räknas varje etapp som en tävling

De 10 bästa poängen ger totalpoängen.