ViSKaren

 

ViSKaren är namnet på VSK:s klubbtidning. Numera kommer det bara ett nummer i slutet av året och då innehåller den mestadels verksamhetsberättelser. Övriga artiklar publiceras bara här på hemsidan. Har du förslag på vad som bör vara med eller synpunkter på något som tidigare skrivits är det bara att ta kontakt med någon i redaktionen.

Redaktionen
Skrivet material tas emot på något av nedanstående sätt:
E-mail: Daniel Larsson
Fax: 0521-195 63 (Skidstugan)
Eller läggs i klubbtidningsmappen i skidstugan
 
   
  ViSKaren arkiv