Vänersborgs SK  inbjuder till GÄM-dag (Götaälvdalsmästerskap), tisdagen den 14 september 2010.

Anmälan Startlista Resultat Sträcktider Winsplit RunOway

Inbjudan:

KLASSER: Herrar/Damer 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, samt Ö1, Ö4 och Ö8.

ANMÄLAN: Senast söndagen den 12 september i Eventor. Ange nummer för Sportidentbricka. Icke GÄM-anslutna klubbars löpare är välkomna, men deltager utanför GÄM. I och med anmälan godkänns utlägg av namnet på internet.
OBS: I Eventor, kryssa i ”inkludera närtävlingar” för att tävlingen ska synas i tävlingsprogrammet.

EFTERANMÄLAN: På plats tävlingsdagen

ANMÄLNINGSAVGIFT: 25 Kr för ungdomar, 45 Kr för vuxna. Efteranmälan 50% förhöjd avgift. Anmälningsavgiften faktureras i efterhand.

STÄMPLING: Sportident. Ange bricknummer i anmälan. Hyra av löparbricka 20:--. Löpare som ej återlämnar hyrbricka debiteras med 250:--.

SAMLING: Vänersborgs SK, Skidstugan. Skärm vid Vänersborgs NV infart.

START: Fri start mellan 18.00 – 19.00.

KARTA: För de längre och svårare banorna, Starkebo/Ursandsbladet. För de kortare och lättare banorna, enbart Ursandsbladet. Skala 1:10.000.
Kartritare, Anders Sjögren.

TERRÄNGBESKRIVNING: För de längre banorna, övervägande öppen skogsmark med inslag av mossar och höjdformationer. För de kortare banorna mestadels öppen stigrik skogsmark. Överlag svag kupering.

SERVICE: Dusch och servering inomhus.

TÄVLINGSLEDARE: Peter Cederberg tfn 0703 325 324 Mail: pc2md@hotmail.com

 

Välkommen