FRIDALUFFEN
2007-09-30

    Inbjudan     PM Startlista Resultat Sträcktider Winsplits online

Välkomna !

Vänersborgs SK inbjuder er till härlig orientering i fina OL-marker 

Bilder från tävlingen

 


Skidstugan Målplatsen Terrängen Terrängen

De lättare banorna går i svagt till måttligt kuperat närområde med motionsspår och mestadels bra sikt.

De längre banorna går i stigfattig och bitvis detaljrik skogsmark med bra sikt. Uppe på höjderna är det ofta berghällar. Ett fåtal hyggen och några större öppna mossar finns men annars är det mest ljung och annan undervegetation som dämpar farten.

Kartprov       Kartprov       Kartprov