Vänersborgs SK

  inbjuder till öppet
Götaälvdalsmästerskap
Torsdagen 14 augusti 2003
 

KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER

Huvudklasser  
           
H75 3,5        
H70 3,5 D70 3,5    
H65 4 D65 3,5    
H60 4 D60 3,5    
H55 4,5 D55 3,5    
H50 4,5 D50 4    
H45 5 D45 4    
H40 5 D40 4,5    
H35 5 D35 4,5    
H21 6 D21 5    
H20 5 D20 4,5 Öppna klasser
H18 5 D18 4 2. Gul 2,7
H16 4,5 D16 4 4. Orange 3,5
H14 3,5 D14 3,5 7. Blå 4,5
H12 2,7 D12 2,7    
H10 2,3 D10 2,3    

 

EL. STÄMPLING SportIdent. Ange bricknummer i anmälan. Hyrbricka 20:-
ANMÄLAN Anmälan via Klubben online senast söndag 9/8 kl.18.00.
Tävlingen samarrangeras med kretsmästerskap för södra Dal (dessa klasser har tillägget SD).  Anmälningsavgiften faktureras i efterhand.
EFTERANMÄLAN Senast onsdag 12/8  på klubben online eller på plats i mån av kartor. Ordinarie avgift +50%
SAMLING Tjärtakan, Rösebo. Vägvisning från Rv. 45 norr om Vänersborg,
därifrån 15 km.
START Valfri start 17.30-18.45
KARTA Skala 1:10 000, ekv. 3-4 m, digitaltryck 2003.
Kartritare Sten Gustafsson 2003.
TERRÄNGBESKR. Terrängtyp - Skogsmark med inslag av stigar, åkrar och större öppna mossar.
Kupering - Svag. Framkomlighet - God.
ÖVRIGT Dusch finns ej
PRISER GÄM-plaketter till segrarna.
INTERNET vsk.gotanet.se
TÄVLINGSLEDN.
Tävlingsledare Jesper Stenström 070-6695127  
Banläggare Ragnar Hallsten, OK Roto  
     
 

VÄLKOMNA !