FRIDALUFFEN 2006

    Inbjudan     PM Startlista Resultat Sträcktider Winsplits online

Tävlingen inställd.

Tyvärr måste vi ställa in, alternativt flytta fram, vår orienteringstävling Fridaluffen. Trots de sista dagarnas töande så är det upp till 4 dm snö kvar på vissa ställen ute i skogen. Även om värmen består fram till tävlingen så blir det omöjligt att genomföra ett arrangemang med bra kvalitet då banläggare, kontrollutsättare och provlöpare inte kan komma ut på ett bra tag.
Men den tävlingssugne blir troligen inte lottlös eftersom det ser ut som OK Alehof kan hoppa in som reserv och köra sin tävling på annandagen i stället för oss. Aleträffen skulle ursprungligen gått till helgen, men har blivit inställd.


Skidstugan Målplatsen Terrängen Terrängen

De långa banorna kommer gå i stigfattig och bitvis detaljrik skogsmark med bra sikt. Uppe på höjderna är det ofta berghällar. Ett fåtal hyggen och några större öppna mossar finns men annars är det mest ljung och annan undervegetation som dämpar farten.
De lätta banorna går i svag till måttligt kuperat närområde med motionsspår och mestadels bra sikt.

Kartprov       Kartprov       Kartprov

Övriga tävlingar i påskpaketet:  13/4 Häxjakten   15/4 Öjetrampen   16/4 Bohuslunken