Fasta kontroller & banor

 


Sedan flera år tillbaka har det funnits fasta kontroller utsatta i terrängen mellan Skidstugan och Ursand.
2020 gjordes en uppdatering av dessa samt revidering av kartan.

De 25 kontrollerna har sammanförts på en karta i A4-format och detta i skalan 1:10.000. Kontrollpunkterna är som tidigare är dessa markerade med vita stolpar. Nu är det bara att dra till skogs!

Du kan ladda ner en karta och skriva ut genom att klicka nedan. 

Fasta kontroller 2020-06-11

Det finns också 10 olika banförslag av varierande längd där de fasta kontrollerna används. Start- och målplatserna varierar. Svårighetsgraden varierar också och beroende på banlängden varierar kartskalan. Kartor kan laddas ner genom att klicka på nedanstående länkar eller så hämtar du en karta i ”Sandlådan”.

Bana 1 – 2,6 km

Bana 2 – 3,2 km

Bana 3 – 5,6 km
Bana 4 – 4,0 km
Bana 5 – 4,1 km
Bana 6 – 3,8 km
Bana 7 – 4,7 km
Bana 8 – 3,3 km
Bana 9 – 6,3 km
Bana 10 – 3,4 km