Fotopolicy

 

Vi vill förmedla en positiv bild av klubbens verksamhet och skriver regelbundet små reportage, ofta med bilder, om våra olika aktiviteter som läggs ut på klubbens hemsida och ibland i sociala medier. Vi är noga med att enbart visa bilder som vi ej tror uppfattas kränkande. Vill du inte att du, eller ditt barn/ungdom syns på bilder av detta slag önskar vi att ni meddelar ledarna eller styrelsen.