Kassörsinformation

 

Huvudkassör:
Lars Wassén
Löpande bokföring, personaladministration, fakturering och betalning av fakturor samt medlemmars utlägg.

Medlemsregister:
Katarina Enbom
Frågor som rör medlemskap eller tävlingsavgifter, vsk.medlemsreg@gmail.com

Backup:
Kristina Johansson (leverantörsfakturor)

Utlägg (inköp, reseräkningar)
Använd reseräkningsblanketten: Reseräkning (word-fil)
Lägg den utskrivna blanketten tillsammans med originalkvitto i kassörens fack i stugan.
Utbetalning görs den 15 och 30 varje månad.
Kostnader som rör Vårrus ska attesteras av Charlotte Österman.
Kostnader som gäller Elit ska attesteras av Anders L.

Fakturor att betala
Alla fakturor ska ha fakturaadress:
Box 279
462 23  Vänersborg.

Fakturor som kommer på annat sätt ska läggas i kassörens fack. Skriv på fakturan vad det avser (aktivitet, projekt eller liknande)

Fakturering
När klubben ska ha intäkter av något slag (startavgifter, sponsorintäkter mm)

Maila eventuella underlag till vsk.kassor@gmail.com eller lägg underlaget i kassörens fack i stugan.

Inköp servering och liknande
Det går att handla på faktura hos Torpa Hemköp. (maila vsk.kassor@gmail.com om du har frågor)
Lämna kvittot i kassörens fack – ange till vilken aktivitet inköpet hör.

Kontant försäljning
För servering (pastalördagar, torsdagfika, allmän servering, spåravgifter mm).
I förrådet i direkt anslutning till köket finns blanketter och anvisningar.
Viktigt att räkna pengarna, lägga i kuvert  och skriva beloppet på kuvertet.