Medlemsinformation

 
Information om medlemsavgifter och medlemskap:
Du som blir medlem kan fritt använda omklädning och bastu. Som medlem är du med och stöttar vår ungdomsverksamhet och gör det möjligt för oss att hålla spåren öppna  och driva vår verksamhet.Medlemsavgifter:

Ungdom t.o.m. 20 år: 250 kr
Vuxen: 350 kr
Stödmedlem*: 200 kr

*Stödmedlem är en passiv medlem som ej deltager aktivt i verksamheten, tävlar inte eller nyttjar dusch/bastu i skidstugan.

Vad som ingår i medlemsavgiften:
– Omklädning dusch/bastu ingår i medlemsavgiften, ej medlemmar betalar
20 kr per tillfälle.

– För hyra av Skidstugan finns speciella avtal för VSK-medlemmar vid
vissa tillfällen, se interna sidan.

– Om du som medlem vill ha tillträde till skidstugan måste du ha en ”tagg”(bricka) för att låsa upp dörren. Kontakta Conny Sahlin (0702-90 78 31) om du vill ha en tagg. Du måste betala 100:- i deponi för taggen. Pengarna sätts in på vårat BG-konto. Du får tillträde till stugan Mån – Fre mellan kl 08.00-21.00 Lördagar mellan kl 09.00-15.00 Varje inpassering registreras i vår databas.

Tävlingsavgifter/Träningsavgifter:
Tävlingsavgifter betalas av de medlemmar som under året avser att tävla inom orientering, skidor eller friidrott.

Ungdom t.o.m. 20 år: 0 kr
Vuxen: 450 kr

Gör så här:
Oavsett vilket sätt ni betalar medlemsavgiften på (via Internet eller via inbetalningsblankett) så ber vi er att fylla i vem och vad betalningen avser, namn adress och personnummer.

Frågor ?
Har man frågor angående medlemskap, personnummer m.m. kan man e-posta:vsk.medlemsreg@gmail.com

Avgifterna betalas in på klubbens bankgiro: 347-7254

Interna sidan
På interna sidan kan man bland annat läsa styrelseprotokoll och årsmöteshandlingar. Det går också att ladda ner klubbens kartor i OCAD-format. För att få lösenordet, kontakta Webbteamet. Enklast gör man det via e-postlistan.