OCAD-tips

 

Notera att funktionerna nedan är skrivna till OCAD version 8 men det mesta fungerar nog även på nyare versioner.

Orginalkartor
Förutom att ladda ner här på hemsidan finns orginalkartor på klubbens dator under sökväg Mina dokument -> Orginalkartor

Göra kartutsnitt
– Det kan vara enklast att göra ett kartutsnitt över området man ska använda.
– Välj Karta -> Kartutsnitt -> Definiera
– Markera med rutan som dyker upp vilket område du vill ha. Ibland behöver du välja Visa -> Hela kartan för att se rutan.
– Välj sedan Karta -> Kartutsnitt -> OK och välj var du vill spara utsnittet. Använd sedan denna som bakgrundsbild i banläggningsstödet.

Skapa banläggningsfil
– För att lägga en ny bana med banläggningsstödet i OCAD väljer man Arkiv -> Nytt -> Banläggning -> Banläggning SOFT.
– Kontrollera så skalan är samma på banläggningsfilen och kartan som ska användas med Options -> Skalor
– Ändra skala med Kartor -> Skalera om. Kryssa i rutan Förstora / förminska symboler
– Lägg in kartan som ska användas som bakgrund med Bakgrundsbild -> Öppna…

Lägga banor med banläggningsstödet

Definiera kontroller, start och mål
– Se till att fliken objekt är vald till höger.
– Definiera först alla kontroller (klubbens SI-enheter börjar på kodsiffra …)
– Välj kontrollringen i listan till höger
– Välj ett ritverktyg, spelar ingen roll vilket.
– Klicka på kartan där kontrollerna ska vara. Zooma in med förstorningsglaset.
– Kontrollbeskrivning gör man genom att klicka i rutorna till höger och välja symboler
– Flytta de kontroller som hamnat fel med redigera objekt.
– Gör likadant med start och mål.

Definiera banor
– Välj fliken banor
– Välj ny bana och namnge den. (Tex. bana 1, korta)
– Välj start, kontroller och mål genom att dubbelklicka på kartan eller i listan med kodsiffror.

Placera ut kontrollbeskrivning
– Välj fliken objekt
– Välj Kontrollbeskrivning (ö.v. hörn) i listan till höger
– Välj ett ritverktyg, spelar ingen roll vilket.
– Placera ut den på kartan.
– Under fliken banor, välj förhandsgranska för att se hur det blev.
– Under Inställningar kan man ändra storleken på rutorna. 5-6 mm brukar vara bra.

Vitt under kontrollbeskrivning
Vill man ha kontrollbeskrivningen helt eller delvis över kartbilden kan man lägga en vit ruta under.
– Välj Vit mask för kontrollbeskr. i listan till höger.
– Välj ritverktyget rektangel
– Gör en ruta där kontrollbeskrivningen ska vara.
– Kontrollera med Förhandsgranska om det blev rätt storlek. Tänk på att samma vita ruta används för alla banor så anpassa efter banan med flest kontroller

Skriva ut karta med bana direkt från ocad
Om man vill skriva ut utan ramar till tex. en träning kan man lägga banan enligt beskrivning ovan.
– Välj banan du vill skriva ut under fliken banor
– Tryck Förhandsgranska
– Välj Skriv ut -> Kartutsnitt -> Definiera
– Kontrollera utskriftsskalan.
– Markera vilket område så hela banan får plats. Kartan blir nu centrerad på pappret.

Växla mellan olika kartor
– Välj Fönster -> namnet på filen. För att växla mellan olika kartor och banläggningsfiler som man har öppet.

Storlek på kontrollringar mm.
Kontrollera så att storleken på kontrollringar, starttriangel mm. blir rätt. Diametern på kontrollring ska vara 6-7 mm.
– Markera symbolen (kontrollring, start etc.) i listan till höger
– Välj Symboler -> Redigera eller Symboler -> Förstora/Förminska
– Kolla så kontrollsiffrorna inte skymmer viktiga detaljer på kartan

Klippa hål i kontrollringar
Täcker kontrollringen viktiga symboler på kartan bör man göra ett ”hål” i ringen.
– Zooma in ringen ordentligt.
– Markera ringen i centrum med redigera objekt.
– Välj Klipp linje
– Klicka på ringen där uppehållet ska börja, dra och släpp där den ska sluta

Vit rand runt kontrollsiffror
Man kan lägga till en vit rand runt kontrollsiffror för att de ska synas bättre, speciellt om det är mycket färg på kartan tex. grönområde och byggnader.
– Välj symbol nr 830: kontrollsiffra i listan till höger
– Symboler -> Redigera -> Avskärmning -> Linje.
– Välj bredden ca. 0,10 – 0,15 mm, det brukar vara lagom.
– Ändra färgen längst ner till vit för kontrollbeskrivning -> OK.
– Välj Symboler -> Färger
– Markera vit för kontrollbeskrivning och flytta den till precis under violett.

Gör EPS-fil
Filformatet man skickar till tryckeriet heter EPS
– Välj Förhandsgranska och Visa hela kartan
– Arkiv -> Exportera -> EPS för att göra om kartan till detta format.
Man kan öppna eps-filen i ett bildredigeringsprogram för att se att allt blev bra.

Importera filer
För att få in OCAD-filer på en annan karta (tex. VSK-logga, norrpil, ramar)
– Arkiv -> Importera.
– Välj OCAD-fil
– Det kan vara enklast att placera ut den med Markera position med musen.

Flytta objekt på kartan
För att flytta objekt tex. ram eller VSK-logga
– Markera objektet med redigera objekt i verktygsraden
– Man kan markera flera samtidigt genom att hålla ner ctrl-knappen eller dra en ruta runt.
– Dra med markören i ett hörn för att flytta.

Där det inte finns Ocad-karta
– Välj Bakgrundsbild -> Öppna…
– Välj bild av kartan, (.gif, .jpg eller .bmp fungerar)
– Lägg banan som vanligt.
Man kan även exportera en eps-fil med denna, den brukar dock bli klart större datamässigt än om man har en Ocad-karta.

Skriva ut kontrollbeskrivningar
– Välj Arkiv -> Skriv ut kontrollbeskrivningar.
– Välj i listan till vänster vilken/vilka banor som ska skrivas ut.
– Väljer man högre antal än 2 fylls automatiskt sidan så mycket det går så det blir en bana/klass per sida.

Kontrollnumrering om man har slingor.
Om man har en bana med slingor visas bara numret från sista gången banan passerar bo-kontrollen (ex. visas 10 istället för 4-7-10).
– Välj Arkiv -> Exportera banpåtryck -> välj bana.
– Nu sparas banfilen.
– Öppna banfilen
– Välj redigera objekt
– Dubbelklicka på kontrollsiffran för att ändra.

Inställningar till klubbens skrivare
På klubbens dator finns en kart-fil där färger och symbolstorlekar är anpassade till klubbens skrivare. För att importera dessa inställningar:
– Välj Symboler -> Hämta färger från…
– Välj filen ——–
– Välj Symboler -> Hämta symboler från…
– Välj filen ——–
Alla inställningar förs nu över från denna kart-fil.

Vanliga fel
Ett vanligt fel är att man har olika skala på bakgrundskartan och banläggningsfilen, kontrollera med Options -> Skalor i båda filerna Är skalorna olika stämmer inte banlängden.

Mer hjälp

OCAD:s hemsida finns en hel del hjälpfilmer.