Träning med SportIdent

 

TRÄNING MED SPORTIDENT
—- Liten lathund —-

Enheter:
De nya enheterna behöver ej programmeras. De är bara att hänga ut i skogen.
Kodsiffror och status på enheterna hittar du HÄR.
Om man vill vara säker på att klockan går rätt i enheterna kan man stämpla enheterna och sedan skriva ut på sträcktidsskrivaren. (Då ser man också att kodsiffran är korrekt)
För att programmera om enheterna används programmet SI-Config. Tänk på att ställa datorns klocka. (Fröken Ur, tel 90 510)

Förberedelser i OE2003:
Starta OE2003. Välj Tävling – Ny. Skriv in datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) och nolltid (HH:MM).
Nolltiden sätts lämpligen till 30 min före första planerade start.

 • Skapa klasser
  Välj Anmälan-Klasser. Skriv in klasserna, välj klasstyp = direkt.
  (Om inte kolumnen klasstyp visas, gå in under visa och bocka för denna)
  På frågan om startavgift svara ja (dvs ingen avgift)    Symboler: Å : Gå ur inmatningsläget.    ü: Stäng
   
 • Lägg in banor
  För att exportera ifrån OCAD: Bana-Exportera-Banor (XML)
  Importera till OE2003: Banor-Importera banor.
  Har du ej tillgång till OCAD-filen kan man mata in manuellt:
  Först kontrollerna: Banor-Kontroller. Skriv in kodsiffran tryck enter.
  Sedan banorna: Banor-Banor. Längden anges i km. Kodsiffrorna ”dras över” till vänster
   
 • Knyt ihop banor och klasser
  Välj Banor-Klasser. Välj rätt bana för resp. klass

Anmälningar:
Anslut masterstationen till USB-porten.
Gå till Anmälan-Direktanmälan. Aktivera masterstationen med den lilla gröna knappen i menyraden.
Om inte namnen kommer upp (kan ta en stund) då brickan läses av, kan det bero på att arkivet inte är öppnat. Välj Visa arkivet. Alternativt beror det på att brickan inte finns med i arkivet. Ändringar av exv. bricknr eller klubbnamn kan göras när som helst genom att gå in på Anmälan‑Anmälan.
Då startstämpling används behöver man inte lotta någon startlista

Vid gemensam start (utan startstämpling)
För att enklast ge alla löpare samma starttid så lottas en startlista med startmellanrum noll.
Gå till Startlista-Startorganisation stega upp antalet startboxar (en för varje klass) Ange tidformatet HH:MM  och verklig tid. Dra in en klass i varje startbox och ange starttid samt startmellanrum noll.
Gå till Startlista-Lottning-Klassvis och sedan Starttider-Lotta alla klasser.
OBS Om starttiden ändras eller fler anmälningar tillkommer, måste detta göras igen (alternativt kan man ändra starttiden för enstaka löpare manuellt i Anmälan-Anmälan.)

Avläsning efter målgång:
Anslut masterstationen till USB-porten. Gå till Under tävlingsdagen-Läsa in löparbrickor.
Se till att den stora ”lampan” till vänster är grön, om inte tryck på den lilla gröna knappen i menyraden.

Resultat:
Gå till Under tävlingsdagen-Resultat. Välj Sträcktider för att få sträcktidsresultat. Ta fram listan på skärmen och kontrollera layouten. För att ta bort kolumner (exv distr.nr) eller ändra bredd på kolumner, så gå in på Ändra layout.
För att spara resultatet, välj Publicera och skriv in filnamn (exv h:sakotraning_080401_str.htm)
 

Problem eller frågor. Ring Jesper på 070-669 51 27 eller Anders C på 070-293 18 05