Skogslek

 

För tillfället är denna grupp vilande p.g.a ledarbrist. Är det någon som vill åta sig detta uppdrag kontakta vsk.orientering@gmail.com

 

Skogslek är för barn ca. 4-6 år, i målsmans sällskap. Vi leker orientering och har kul.
Det är snitslade banor och elektronisk stämpling med SportIdent.